eTwinning


Nasz pierwszy projekt etwinning „Święta dziwne i nietypowe" zakończył się w grudniu 2020r. Projekt przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Dzieci poznawały nietypowe święta polskie i nie tylko. Podczas zajęć stwarzane były dla dzieci sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia, rozwijania ich aktywności twórczej nie tylko językowej, ale również plastycznej. Założeniem projektu było rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W treści wprowadzające różnorodną tematykę i problemy współczesnego świata dotyczące ochrony środowiska, wplecione zostały zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączone z funkcjonowaniem społecznym, kreatywnością czy edukacją językową. Na bieżąco pojawiały się relacje z naszych działań. Istniała również możliwość kontaktu z innymi szkołami realizującymi ten projekt poprzez komunikatory internetowe. 

W projekcie brały udział dwie grupy przedszkolne oraz uczniowie klas 1,2,3. W zadania projektowe włączani byli uczniowie klas starszych. Szkoła zrealizowała w ramach projektu: Dzień Kropki, Dzień Drzewa, Dzień Kredki, Dzień Herbaty. Dodatkowo zrealizowano Dzień Życzliwości, Dzień Praw Dziecka, Dzień Postaci z Bajek. Uczniowie i dzieci przedszkolne zdobywały przy realizacji projektu różne umiejętności. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację projektu, wykonywanie zadań sprawiało im wiele radości. Treści projektu zostały wplecione w realizację podstawy programowej. Rodzice dzieci byli zainteresowani ich aktywnością i pomagali im w przygotowaniach do realizacji zadań.

W pracy z uczniami i dziećmi przedszkolnymi wykorzystywano tablice multimedialne w celu przybliżenia dzieciom tematyki zajęć, a następnie angażowano dzieci do wykonywania zadań projektowych. Zwracano uwagę na kreatywność i samodzielność w podejściu do tematu. Dzieci podejmowały się wykonywania zadań z wielkim zaangażowaniem.

Celem edukacyjnym było zwrócenie uwagi na otaczający nas świat, ludzi, przyrodę, prawa w nim panujące. Dzieci uruchamiały swoją wyobraźnie, i przy ukierunkowaniu nauczycieli wykonywali swoje prace. Prezentacje multimedialne prezentowane dzieciom, fragmenty książek uruchamiały w dzieciach zaangażowanie do wykonywania poszczególnych zadań. Dzieci z niecierpliwością czekały kolejnego zadania. Praca projektowa ściśle wiązała się z programem nauczania i uzupełniała znajdujące się w nim treści. Wykonywanie poszczególnych zadań projektowych zawsze oparte było o podstawę programową i rozwijało wszystkie kompetencje kluczowe. Dzieci zdobywały przede wszystkim umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym, ale i obcym współpracując z innymi uczniami, dziećmi czy we współpracy międzyklasowej. Rozwinęły również kompetencje informatyczne posługując się bez trudności tablicą multimedialną czy obsługując komputer podczas zdalnej nauki. Nie bez znaczenia są kompetencje społeczne i obywatelskie, podczas realizacji dnia praw Dziecka czy też Dnia Kropki i Życzliwości. Dzieci wyrażały swoją ekspresję kulturalną tworząc wiele pięknych i ciekawych prac artystycznych. Przedsiębiorczość była realizowana poprzez umiejętność wcielania swoich pomysłów w czyn. A nad wszystkim królowała kompetencja umiejętność uczenia się, która dominowała na każdym etapie pracy projektowej, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych.
                                                                           

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

DZIELIMY SIĘ WRAŻENIAMI