Przejdź do głównej zawartości

etwinning

Mistrz ortografii
Od września uczniowie klasy II realizują kolejny już projekt eTwinning "Jak zostać mistrzem ortografii?" Celem projektu jest zwiększenie świadomości ortograficznej wśród uczniów, kształtowanie nawyku poprawnego pisania, wdrażania do samokontroli oraz rozwijanie współpracy z innymi. Pracę w projekcie rozpoczęliśmy od poznania naszych partnerów z innych szkół, następnie tworzyliśmy ortograficznego bohatera, mapy myśli, ilustrowane słowniki ortograficzne, interaktywne gry oraz wymienialiśmy się ortograficznymi zakładkami zaprojektowanymi i wykonanymi przez uczestników projektu.
Razem pracujemy, tworzymy, uczymy się i bawimy.

Zapraszamy do fotorelacji z naszych działań.

Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning "Natura to moja kultura/ NATURE IS MY CULTURE" oraz "Święta dziwne i nietypowe" Oznacza to, że praca uczniów i naszej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

Nasz pierwszy projekt etwinning "Święta dziwne i nietypowe" zakończył się w grudniu 2020r.  Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Dzieci poznawały nietypowe święta polskie i nie tylko. Podczas zajęć stwarzane były dla dzieci sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia, rozwijania ich aktywności twórczej nie tylko językowej, ale również plastycznej. Założeniem niniejszego projektu było rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W treści wprowadzające różnorodną tematykę i problemy współczesnego świata dotyczące ochrony środowiska, wplecione zostały zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączone z funkcjonowaniem społecznym, kreatywnością czy edukacją językową. Na bieżąco pojawiały się relacje z naszych działań. Istniała również możliwość kontaktu z innymi szkołami realizującymi ten projekt poprzez komunikatory internetowe.

W projekcie brały udział dwie grupy przedszkolne oraz uczniowie klas 1,2,3. W zadania projektowe włączani byli uczniowie klas starszych. Szkoła zrealizowała w ramach projektu: Dzień Kropki, Dzień Drzewa, Dzień Kredki, Dzień Herbaty. Dodatkowo zrealizowano Dzień Życzliwości, Dzień Praw Dziecka, Dzień Postaci z Bajek. Uczniowie i dzieci przedszkolne zdobywały przy realizacji projektu różne umiejętności. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację projektu, wykonywanie zadań sprawiało im wiele radości. Treści projektu zostały wplecione w realizację podstawy programowej. Rodzice dzieci byli zainteresowani ich aktywnością i pomagali im w przygotowaniach do realizacji zadań.

W pracy  z uczniami i dziećmi przedszkolnymi wykorzystywano tablice multimedialne w celu przybliżenia dzieciom tematyki zajęć, a następnie angażowano dzieci do wykonywania zadań projektowych. Zwracano uwagę na kreatywność i samodzielność w podejściu do tematu. Dzieci podejmowały się wykonywania zadań z wielkim zaangażowaniem. Celem edukacyjnym było zwrócenie uwagi na otaczający nas świat, ludzi, przyrodę, prawa w nim panujące. Dzieci uruchamiały swoją wyobraźnie, i przy ukierunkowaniu nauczycieli wykonywali swoje prace. Prezentacje multimedialne prezentowane dzieciom, fragmenty książek uruchamiały w dzieciach zaangażowanie do wykonywania poszczególnych zadań. Dzieci z niecierpliwością czekały kolejnego zadania.

Praca  projektowa ściśle wiąże się z programem nauczania i uzupełnia znajdujące się w nim treści. Wykonywanie poszczególnych zadań projektowych zawsze oparte było o podstawę programowa i rozwijało wszystkie kompetencje kluczowe.  Dzieci zdobywały przede wszystkim umiejętność   porozumiewania się w języku ojczystym, ale i obcym  współpracując z innymi uczniami, dziećmi czy we współpracy międzyklasowej.  Rozwinęły również kompetencje informatyczne posługując się bez trudności tablicą multimedialną czy obsługując komputer podczas zdalnej nauki. Nie bez znaczenia są kompetencje społeczne i obywatelskie, podczas realizacji dnia praw Dziecka czy też Dnia Kropki i Życzliwości. Dzieci wyrażały swoją  ekspresję kulturalną tworząc wiele pięknych i ciekawych prac artystycznych. Przedsiębiorczość była realizowana poprzez  umiejętność wcielania swoich pomysłów w czyn. A nad wszystkim królowała kompetencja umiejętność uczenia się, która dominowała na każdym etapie pracy projektowej. siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się w 2003 roku, kiedy Peter H. Reynolds wydał książkę dla dzieci „The Dot” (czyli “Kropka”), w której opowiedziana została historia małej Vashtii. Nieśmiała dziewczynka, dzięki mądrej nauczycielce od plastyki, uwierzyła w siebie i poznała swój talent, inspirując tysiące nauczycieli do działania i celebrowania Dnia Kropki.


                                                           Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Realizując projekt "Święta nietypowe" 
 uczniowie korzystają z różnorodnych narzędzi informatycznych do realizacji kolejnych zadań. Dzisiaj tworzyliśmy "Żywe okładki". Oto przykład w wykonaniu naszych uczniów klasy VI.  

Projekt eTwinning „Fiktive Familie” powoli dobiega końca. W ramach projektu uczniowie mieli do wykonania wiele zadań rozwijających  ich umiejętności językowe,   także informatyczne. W realizację projektu bardzo zaangażowali się  uczniowie klasy VI i VII. Często  spotykali się po południu na wideokonferencji z innymi szkołami. Wykonali wszystkie zaplanowane zadania projektowe w sposób wzorowy.

1. Pierwszym zadaniem było przygotowanie swoich awatarów i przedstawienie się wszystkim 38 szkołom z całej Polski.

2.  W kolejnym kroku uczniowie opracowali szkolne projekty logo  i wybrali jedno, które podlegało głosowaniu. Uczestnicy projektu oddali ogółem 2548 głosów na zaproponowane loga. Zwycięskie logo zaprojektowała
szkoła ZPO 2 w Mławie.

3. Każda grupa/rodzina zbierała z uczniami słownictwo w „ogródkach”  i tworzyła dwa zestawy w Quizlet. Po stworzeniu zestawów umieszczono  je na padlecie, który rozpowszechniony został wśród uczniów Uczniowie  ćwiczyli samodzielnie (używając podanych linków do quizów) i w trakcie lekcji). Po wykonaniu zadania, przygotowane zestawy zostały wykorzystane podczas spotkań online – QuizletLive. Każda grupa/rodzina opisywała  swoje spotkania QuizletLIVE ze zdjęciami i filmami.

4. Uczniowie naszej szkoły i szkoły podstawowej w Gołkowicach spotykali się kilkakrotnie i grali w QuizletLive. Zabawa była doskonała a uczniowie zachwyceni.

5. Każda grupa/rodzina współtworzyła prezentację w Google Presentation. Każda szkoła miała do wykonania pewien zakres działań – postacie, cechy, wiek, miejsce zamieszkania, zawód itp.

6. Kolejnym zadaniem było przeniesienie prezentacji do książeczki story jumper a następnie analiza z uczniami całej książeczki. Ćwiczyliśmy zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi o członkach rodziny.

7. Po pracy z książeczkami  zorganizowaliśmy wideokonferencję ze szkołą z Rusi. Początkowo nieśmiało i niepewnie, ale z biegiem czasu coraz odważniej. Nauczyciel prezentował książeczkę, uczniowie jednej szkoły zadawali pytania a z drugiej odpowiadali. Wybieraliśmy ruletką ucznia z każdej szkoły,  który miał zadawać pytania i ucznia który miał odpowiadać.

Współtworzyliśmy również Quizlet świąteczny.

Wpisywaliśmy słowa związane z Wielkanocą do wspólnego dokumentu, a następnie graliśmy z innymi szkołami. Przygotowaliśmy także kartki i życzenia wielkanocne dla wszystkich uczestników projektu.

Ogromne gratulacje dla uczniów! Brawo!
 

Projekt eTwinning „Fiktive Familie” powoli dobiega końca. W ramach projektu uczniowie mieli do wykonania wiele zadań rozwijających  ich umiejętności językowe,   także informatyczne. W realizację projektu bardzo zaangażowali się  uczniowie klasy VI i VII. Często  spotykali się po południu na wideokonferencji z innymi szkołami. Wykonali wszystkie zaplanowane zadania projektowe w sposób wzorowy.

1. Pierwszym zadaniem było przygotowanie swoich awatarów i przedstawienie się wszystkim 38 szkołom z całej Polski.

2.  W kolejnym kroku uczniowie opracowali szkolne projekty logo  i wybrali jedno, które podlegało głosowaniu. Uczestnicy projektu oddali ogółem 2548 głosów na zaproponowane loga. Zwycięskie logo zaprojektowała
szkoła ZPO 2 w Mławie.

3. Każda grupa/rodzina zbierała z uczniami słownictwo w „ogródkach”  i tworzyła dwa zestawy w Quizlet. Po stworzeniu zestawów umieszczono  je na padlecie, który rozpowszechniony został wśród uczniów Uczniowie  ćwiczyli samodzielnie (używając podanych linków do quizów) i w trakcie lekcji). Po wykonaniu zadania, przygotowane zestawy zostały wykorzystane podczas spotkań online – QuizletLive. Każda grupa/rodzina opisywała  swoje spotkania QuizletLIVE ze zdjęciami i filmami.

4. Uczniowie naszej szkoły i szkoły podstawowej w Gołkowicach spotykali się kilkakrotnie i grali w QuizletLive. Zabawa była doskonała a uczniowie zachwyceni.

5. Każda grupa/rodzina współtworzyła prezentację w Google Presentation. Każda szkoła miała do wykonania pewien zakres działań – postacie, cechy, wiek, miejsce zamieszkania, zawód itp.

6. Kolejnym zadaniem było przeniesienie prezentacji do książeczki story jumper a następnie analiza z uczniami całej książeczki. Ćwiczyliśmy zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi o członkach rodziny.

7. Po pracy z książeczkami  zorganizowaliśmy wideokonferencję ze szkołą z Rusi. Początkowo nieśmiało i niepewnie, ale z biegiem czasu coraz odważniej. Nauczyciel prezentował książeczkę, uczniowie jednej szkoły zadawali pytania a z drugiej odpowiadali. Wybieraliśmy ruletką ucznia z każdej szkoły,  który miał zadawać pytania i ucznia który miał odpowiadać.

Współtworzyliśmy również Quizlet świąteczny.

Wpisywaliśmy słowa związane z Wielkanocą do wspólnego dokumentu, a następnie graliśmy z innymi szkołami. Przygotowaliśmy także kartki i życzenia wielkanocne dla wszystkich uczestników projektu.

Ogromne gratulacje dla uczniów! Brawo!


 

 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Logo projektu Fiktive Familie wybrane

 W projekcie "Fiktive Familie" codziennie pojawiają się nowości. Uczestnicy projektu zagłosowali na logo. Ogółem oddano 2548 głosów na zaproponowane loga. Poniżej zwycięskie logo, które opracowała uczennica  ZPO 2 w Mławie. Gratulujemy!

Kolejny projekt eTwinning - Fiktive Familie

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w kolejnym już projekcie, tym razem z języka niemieckiego. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie przedstawią się oraz stworzą fikcyjną rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie wspólnie wymyślą postacie członków rodziny oraz informacje o nich. Nauczą się opowiadać o sobie i rodzinie oraz przeprowadzać wywiad. Poznają aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka niemieckiego w trakcie edukacji zdalnej. W projekcie bierze udział 35 szkół z całej Polski, uczących się języka niemieckiego. Celami projektu są: ·          Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego. ·          Wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów (liczebniki, kraje i narodowości, członkowie rodziny, zawody, formy spędzania wolnego czasu, przymiotniki określające charakter). ·          Uczeń będzie potrafił opisać siebie oraz inne osoby zarówno ustnie jak i w
    Projekt "Die schönste Zeit des Jahres" jest kolejnym projektem realizowanym przez uczniów naszej szkoły w ramach programu eTwinning. Projekt był skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wzięło w nim udział 17 polskich szkół. Uczniowie przedstawiali się oraz zbierali słownictwo związane z czasem adwentu, świąt Bożego Narodzenia oraz karnawału z wykorzystaniem narzędzi TIK. Poznaliśmy aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka niemieckiego. Projekt miał na celu orientację kulturową i rozwój języka. Celem projektu było również zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego, wzbogacenie znajomości słownictwa, rozwijanie umiejętności współpracy w grupach, zachęcanie uczniów do tzw. peer learning, rozwijanie umiejętności stosowania TIK zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Uczniowie poznali tradycje bożonarodzeniowe w krajach niemieckojęzycznych. Projekt "Die schönste Zeit des Jahres" rusz